Közművesítés

Vizmintavetel

Vízmintavétel  

 

A víz minőségének ellenőrzését vízmintavétellel tudjuk elvégezni.

 

Miért kell vízvizsgálatot végezni?                                                

  •  A hatóság kérésére,                                          
  •  Életminőség javítása miatt,                                                
  • Több célú felhasználás érdekében.  

 

A mintavételt alapvetően a vízminőség jellemzésére, valamint a vízminőség ellenőrzése céljából szükséges elvégezni. 

A vízminőség jellemzésére szolgáló vizsgálatok egy adott idő alatti vízminőségi változást kívánnak lemérni. A program célja, hogy megbecsülje azokat a statisztikai paramétereket, melyek jól jellemzik az adott időszak alatti koncentrációt, illetve annak változását. A mintavétel ideje és gyakorisága a változások mikéntjétől függ. A vízminőség-változások lehetnek véletlenszerűek és rendszeresek.

 

A vízminőség ellenőrzésére végrehajtott mintavételezések célja, hogy rendszeresen meghatározzuk a vizsgált komponens koncentrációját és azt adott határértékekhez viszonyítsuk. Ez esetben az eredmény általában azért szükséges, hogy eldöntsük az azonnali beavatkozás szükségességét.Erre a célra ideális megoldás folyamatos, automatikus vízminőség-mérő műszerek alkalmazása.

 

A víz több fázisú rendszer, lebegő, úszó, szuszpendált anyagokat, oldott gázokat tartalmaz, így a mintavétel előző két alapvető követelményének kielégítése nagy körültekintést igényel. 

 

Az ivóvizek és fürdővizek vizsgálatára vonatkozó követelményeket kormányrendeletek írják elő. Hálózati ivóvíz, kútvíz és medencés fürdővíz esetén a laboratórium a vonatkozó rendeletek által megjelölt, rendszeresen vizsgálandó komponenseket méri. Ha a vizsgálat eredménye engedélyhez szükséges, vagy rendszeres önellenőrzéshez, akkor ez a vizsgálati kör elegendő. Kútvíz esetén ha a víz tulajdonságai még nem ismertek, javasoljuk a felhasználási cél (ivóvíz, öntözővíz, medence tápvíz) szerint kritikus paraméterek vizsgálatát. "Első körben" elengedhetetlen a kritikus paraméterek (nitrát, nitrit, ammónia, keménység, vas) vizsgálata. Ha az eredmények megfelelnek a vonatkozó rendelet előírásainak, további vizsgálatok végzéséről is dönthet a Megrendelő.

 

A vizsgálandó paraméterek köre a felhasználási céltól függ. Ezt segítünk megrendelőnknek összeállítani a követelményeknek megfelelően. Keressen minket, hogy egy gondot levegyünk a válláról!  


Slide

Közművesítés
Tel.: 06 20 77-36-000, E-mail:info@kozmuvesites.hu

Developed by
AyacLab Web Development